2009, ജനുവരി 12, തിങ്കളാഴ്‌ച

ഇന്ത്യന്‍ രസതന്ത്രം


യുദ്ധജ്വരത്തിന്‍ മിത്തുകള്‍
മറന്നേക്കുക
ഉപ്പുകുറുക്കിയ

യുഗപുരുഷനെയും
അണുബോംബുകളുടെ

രസതന്ത്രം
പുതിയ പാഠപുസ്‌തകം.

1 അഭിപ്രായം:

അജ്ഞാതന്‍ പറഞ്ഞു...

ഇന്ത്യയിലെത്ര മരിച്ചാലെന്ത്?
പലസ്തീനിലെ ജനങ്ങളാണല്ലോ നമ്മൂടെ സ്വന്തക്കാർ?
അതോ, അതിലും വിഭാഗ്ഗീയത ഉണ്ടോ,പിണരായി പറഞ്ഞപോലെ?
ഹമാസിനെ ഉമ്മവക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അവരെ ഉമ്മവക്കുന്ന പലസ്തീനിയെ കെട്ടിപ്പിടിക്ക്കാൻ നമ്മുടെ ആമത്ക്ക ആയുന്നതു കണ്ടിരുന്നോ?
മാറാട്ടെ കൊലയാളികൾ പള്ളിയിലേക്കോടിക്കേരിയപ്പോൾ, പോലീസവിടെക്കു കേറുമെന്ന നിലവന്നു. അവിടത്തെ പറ്ദ്ദയിട്ട വത്സലമാതാക്കൾ പോലീസിനെ തടഞ്ഞു. വനിതാപോലീസില്ലാത്ത്തതുകൊണ്ട് ആരെയും അറസ്റ്റുചെയ്യണ്ടെന്നു ഓർഡറും വന്നു. പൂട്ടിയിട്ട പള്ളിയിലെ ചോരയും മറ്റൂതെളിവും കഴുകിക്കളയാൻ ഈ ആമത്ക്ക വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങളെബടെയായിരുന്നിക്കാ,പറയീ?
പലസ്തീനികളും പന്നിസ്തീനികളും തമ്മിൽ തച്ചാൽ ഇങ്ങൾക്കെന്തോ ചേതൌണ്ടല്ലേ? അതൂപോലെ മൌലാന അസരിനെ വെടിവെച്ചാല് ഇങ്ങക്കെവടെയോ പൊള്ളുന്നുണ്ടല്ലേ?
പാടിക്കോളി, മഹാത്മാ ആമതുക്ക കീ ജൈ!