2009, മേയ് 3, ഞായറാഴ്‌ച

കാഴ്ച

മുന്നിലൂടെ
ഒരു ജീവിതം
നടന്നു പോകുന്നത്
കാണുന്നില്ലേ ..?
നീ ചോദിച്ചു

കാഴ്ചകള്‍ കാണാന്‍
കണ്ണട വേണം
കണ്ണടയങ്ങനെ പറഞ്ഞു

കണ്ണടയില്ലാതെ
എനിയ്ക്കു കാണാം
കണ്ണിങ്ങനെ പറഞ്ഞു

കണ്ണടയും കണ്ണുമില്ലാതെ
എനിയ്ക്ക് കാണാം
ഞാനും പറഞ്ഞു

കണ്ണടയും കണ്ണും ഞാനും
ഇപ്പോള്‍
കാഴ്ച തപ്പി നടക്കുന്നു
നിന്നെ കാണാന്‍ .....
-------------------------sHaMs

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

ഗോപക്‌ യു ആര്‍ പറഞ്ഞു...

ആദ്യമായാണ് ഇവിടേ...
a perfect poem....
congrats..........

അജ്ഞാതന്‍ പറഞ്ഞു...

NANNAAYIRIKKUNNU.