2009, ജനുവരി 12, തിങ്കളാഴ്‌ച

കൌതുക ലോകം


ജീവികളുടെ
കൌതുക ലോകത്തില്‍

ചിലന്തി പതുങ്ങി വന്ന്
ഉറുമ്പുകളെ പിടിക്കുന്നു ...

ചിലന്തിയെ എലി കടിച്ചു
എലിയെ അണലി വിഴുങ്ങി
അണലിയെ കീരി കൊന്നു
കീരിയെ കുറുക്കന്‍ പിടിച്ചു

കുറുക്കനെ അടിച്ചു വീഴ്ത്തിയ
പുലിയെ വേട്ടയാടി മനുഷ്യന്‍
ബുദ്ധിയില്‍ അഹങ്കരിച്ചു ...

തെരുവില്‍ നേരം തെറ്റിയെത്തുന്ന
ശവ വണ്ടിയും കാത്തിരിക്കുന്ന
കശാപ്പു ചെയ്യപ്പട്ട മനുഷ്യനെ
നുരച്ചിരിങ്ങിയ ഉറുമ്പുകള്‍
കൌതുകത്തോടെ അരിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യന്‍ രസതന്ത്രം


യുദ്ധജ്വരത്തിന്‍ മിത്തുകള്‍
മറന്നേക്കുക
ഉപ്പുകുറുക്കിയ

യുഗപുരുഷനെയും
അണുബോംബുകളുടെ

രസതന്ത്രം
പുതിയ പാഠപുസ്‌തകം.